Kognitiva tjänster för 112

Gothenburg, Sweden
PS_1410x868

Datorers förmåga att känna igen och tolka mänskligt tal har nu nått en nivå som ligger i paritet med vad vi själva klarar. När det kommer till skriven text är den till och med högre. Vid hantering av 112-samtal är klassificering och positionering av en händelse av högsta vikt, där varje tjänad sekund resulterar i fler räddade liv. Det hela försvåras ofta av att den inringande är mycket stressad och kan befinna sig i bullriga miljöer.

Uppgift

Utforska hur användning av kognitiva molntjänster kan förbättra hantering av 112-samtal. Det innefattar identifiering av talare, språk och innehåll, som sedan kan analyseras för att hitta nyckelord.

Passar dig som gillar

Artificiell intelligens, samhällsnytta, C#.

Intresserad?

Fyll i ansökningsformuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

ApplyAdd a link to your linkedin profile or your CV :This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.