Strömmande webbljud – kan det rädda liv?

Gothenburg, Sweden
PS_1410x868

Vid hantering av nödsamtal inom ambulans-, räddning- och polisorganisationer är förmågan att utbyta uppdragsinformation med fältpersonal via röstkommunikation fundamentalt viktigt.

Det finns idag en hel del mobil- och webbapplikationer för kommunikation mellan fältarbetare och ledningscentraler som överför data och text, men väldigt få (om några) ger stöd för röstkommunikation.

Vilka nyttoeffekter och utmaningar uppstår när ljud och övrig uppdragsinformation återigen kopplas samman i ett gemensamt sammanhang där samtliga aktörer för en incident är aktiva?

Uppgift

Att i en webbapplikation med hjälp av tekniken WebRTC eller liknande, implementera en tillämpning, samt även utforska vilka nyttoeffekter och problemformuleringar som uppstår när ljudkommunikation sätts samman med övrig uppdragsinformation i en mobil miljö inom nödhantering ämnad för fältpersonal hos ambulans-, räddnings- och polisorganisationer.

Passar dig som

Gillar webbapplikationer, realtidsljud, ljudkommunikation, mediakommunikation, användbarhet, interaktionsdesign, användarnytta, samhällsnytta, WebRTC, Javascript eller C#.

Intresserad?

Fyll i ansökningsformuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Apply



Add a link to your linkedin profile or your CV :



This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.